TECHNION

שיעור לסטודנטים:

שיעור ב”מחשבת ישראל” עם הרב אברהם משה קירשנבוים
מידי שבוע בשעה 20:00-20:45
 

לסטודנטיות:

הרצאה בנושא אהבה על פי התורה מהי?
כיצד לבנות קשר אמיתי וחזק עם בן הזוג דרכים ליצירת קשר רוחני עם בן הזוג. בימי רביעי בשעה 19:45 עד 20:45 עם פנינה זייגר.
 

בימי שני:

18:00 שיעור בענין בן אדם לחבירו
19:00 קורס יסוד במחשבת ישראל – עם פנחס פרקש
 

בימי שלישי:

19:00 שיעור בענין בן אדם לחבירו – עם הדסה וינט
20:00 קורס יסוד במחשבת ישראל – עם אלחנן שרוני
 
*בשיעורים ניתן הדגש על הדיון וההפריה הקבוצתית ועל שמיעת הדעות.
*ניתן לקבוע פגישות לשאלות ולליבון עם כל אחד מהצוות בתאום.
 
מידי יום רביעי בין השעות 21:00-22:30 הרצאות ממרצים אורחים במיגון נושאי יסוד ביהדות. לאחר ההרצאה קבוצות דיון עם המרצה. לנוחיותכם להלן נושאי ההרצאות הקרובות

הרב אבי מלכה: 052-378-8341


לסטודנטים:

חברותא:

התלמוד עיצב את חיי העם היהודי יותר מכל יצירה אחרתץ מאז שנסתימה כתיבתו לפני למעלה מ-1500 שנה.הושקע בתלמוד עיקרו של הגניוס היהודי. וממנו צמח “המוח היהודי”, למרות שהבנתו המעמיקה קשה למדי, מסוגל גם מי שלא עיין מעודו בתלמוד לטעום בעזרת רב-חברותא מעמקותו וליהנות מהגיונו החד והמיוחד.

לצורך כך שילבנו בפרויקט את האפשרות ללמוד אחד על אחד ואו בקבוצות קטנות עם מדריכים בעלי רמה גבוה בתלמוד.

 

זמני הלימוד

 

ללימוד בקבוצות: ניתן להצטרף מידי יום רביעי בשעה 18:45 ועד 19:45 לצורך שיבוץ ניתן לפנות במקום לאבי מלכה.

 

ללימוד בחברותא: לקביעת לימוד חברותא (בלימוד יחידני) ניתן להתקשר לאבי מלכה.